Nederlands
Deutsch
English

Welkom bij Airborne Museum 'Hartenstein'

Header 01 Header 02 Header 03 Header 05 Header 06

Schenkingen
aan het museum

Schenken
Heeft u authentiek materiaal over de Slag om Arnhem c.q. Operatie Market Garden dat u aan het Airborne Museum wilt schenken? Neemt u dan vooraf contact op met Roland Boekhorst, collectiebeheerder of Marieke Martens, conservator. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar via (026) 333 77 10. Uw schenking wordt alleen door hen in ontvangst genomen.

Het museum aanvaardt in het algemeen geen schenkingen waaraan voorwaarden zijn verbonden.

Achtergrondinformatie
Het museum stelt het op prijs als u het te schenken materiaal voorziet van foto's van de betrokken mensen uit de oorlogsjaren, biografische gegevens en historische achtergrondinformatie.

Evacuaties en dagelijks leven
Naast authentiek materiaal afkomstig van mensen die actief waren tijdens de Slag om Arnhem, heeft het museum ook bijzondere belangstelling voor gebruiksvoorwerpen die te maken hebben met het dagelijks leven in de bezettingstijd.

Depot
Uw donatie wordt in het museum goed bewaard in een geklimatiseerd depot. De bijbehorende gegevens worden vastgelegd voor de toekomst. De collectie kan worden geraadpleegd voor historisch onderzoek en wordt gebruikt voor de inrichting van  exposities.

Nieuwe ZondagenBestel online tickets