Nederlands
Deutsch
English

Welkom bij Airborne Museum 'Hartenstein'

Header 12

Koffers
vol verhalen

Het educatief programma ‘Koffers vol verhalen’ is ontwikkeld voor de  bovenbouw van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Handleiding ‘koffers vol verhalen'

Een uitgebreide handleiding voor het koffertjesproject 'Koffers Vol Verhalen' is hier te downloaden. In deze handleiding staan voor zowel voor als na het museumbezoek lessuggesties die de leerkracht naar eigen inzicht kan gebruiken. Ook zijn er enkele verwerkingswerkbladen (met antwoorden) bijgevoegd, en beknopte informatie over de Slag om Arnhem. De leerkracht bereidt de leerlingen op het museumbezoek voor door ze met de regels van het museum bekend te maken. Deze worden in de handleiding beschreven.

Voorbereiding en verwerking op school

De leerkracht informeert de leerlingen op school over de Slag om Arnhem. De leerkracht kan de informatie uit de handleiding daarvoor gebruiken, maar ook zijn er in enkele geschiedenis methoden geschikte lessen die ter voorbereiding op het museumbezoek gebruikt kunnen worden. Enige voorkennis bij de leerlingen komt zeker ten goede aan het museumbezoek. Na afloop van het museumbezoek kan de leerkracht de opdrachten uit de handleiding gebruiken. Tevens kan de leerkracht de in het museum gemaakte opdrachten met de leerlingen nabespreken aan de hand van de antwoordbladen.

Het museumbezoek

De leerlingen en hun begeleider(s) worden in het Airborne Museum ontvangen door een vrijwilliger van de Educatieve Dienst. In de Educatieve ruimte bekijken ze samen de introductiefilm  en na een uitleg over het 'koffertjesproject' gaan de leerlingen in tweetallen op onderzoek uit in het museum. Ze krijgen per tweetal een koffertje mee en in het koffertje vinden de leerlingen uiteenlopende aanwijzingen die te maken hebben met het unieke verhaal van een ooggetuige van de Slag om Arnhem. Ze nemen op een speelse en uitdagende wijze kennis van het verhaal van kinderen die ten tijde van de Slag om Arnhem tussen de 8 en 16 jaar oud waren, en ook van enkele Duitse en Engelse militairen. Er zijn elf verschillende koffertjes (voor grotere groepen zijn er extra koffertjes beschikbaar). Na ca. 45-50 minuten komen de leerlingen terug naar de Educatieve ruimte en daar worden de belevenissen met de koffertjes kort nabesproken.

Tenslotte bezoekt de leerkracht met de leerlingen de Airborne Experience. De leerlingen kunnen daarna terugkijken op een enerverend museumbezoek van ca. 1 uur en 45 minuten.

Downloads

Promotiefilm Koffertjesproject Koffertjesproject voor en door Leraar24


Nieuwe ZondagenBestel online tickets