Nederlands
Deutsch
English

Welkom bij Airborne Museum 'Hartenstein'

Header 01 Header 02 Header 03 Header 05 Header 06

Samenstelling
van de collectie

De collectie bestaat uit authentiek oorlogsmateriaal van de bezetters en de geallieerden. Hetzij afkomstig van het slagveld zelf, hetzij van een gedateerd en geïdentificeerd type waarvan bekend is dat het daadwerkelijk in Arnhem is gebruikt.

Ook de Airborne Experience en de diorama’s van het Britse hoofdkwartier en de gewondenpost in het museum zijn vrijwel geheel samengesteld uit originele objecten: uniformen, emblemen, wapens en munitie, gereedschap, persoonlijke bezittingen, etc.

Ook beschikt het museum over verschillende audiovisuele middelen m.b.t. de Slag om Arnhem, verkregen uit ‘Oral History’ projecten.

Het museum verzamelt getuigenissen in de vorm van orale bronnen van zowel militairen en burgers. Hierbij ligt de komende jaren de nadruk op verhalen van Duitsers en burgers die tot op heden ondervertegenwoordigd zijn in de collectie. In de Hall of Fame is een uitgebreide verzameling medaillesets van Britse, Poolse en Nederlandse veteranen aanwezig, waaraan elk jaar uit nalatenschappen van overleden veteranen nieuwe sets worden toegevoegd.

Daarnaast bezit het museum een uitgebreide bibliotheek, een documentatiecollectie, een fotoverzameling, en een archief.

Tenslotte wordt er ook herdenkingsmateriaal verzameld van de Slag om Arnhem alsmede van de Villa, het voormalig hoofdkwartier van de luchtlandingstroepen en het Airborne Museum ‘Hartenstein’, om de receptiegeschiedenis te kunnen bestuderen en presenteren.

Deelverzamelingen

Ongeveer 10.000 objecten (w.o. voertuigen, wapens en munitie, uniformen, medailles, emblemen, uitrustingsstukken, etc.).

De fotografieverzameling bestaat uit negatieven, foto’s in albums, losse foto’s. De thema’s omvatten portretfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van militaire objecten, oorlogs-locaties en gebeurtenissen, luchtfoto’s.

De documentatieverzameling bevat landkaarten, propagandamateriaal, posters, brieven, (oorlogs-)dagboeken, interviews met burgers en militairen, rapporten en verslagen van de verschillende legeronderdelen van de Britse Airborne Divisie, kranten, persoonlijke documenten, militaire voorschriften, etc.

Er is een bibliotheek aanwezig met honderden boeken over het onderwerp ‘Market Garden/Slag om Arnhem’. Uitgaven van het ‘eerste uur’ zijn opgenomen in de collectie. De eerste uitgave dateert van december 1944. Deze uitgaven aangemerkt als collectie zijn gescheiden van de (op afspraak) publiek toegankelijke  bibliotheek.

De A/V-collectie is deels geregistreerd en gedigitaliseerd. Het Gelders Archief digitaliseert de single 8, 8mm, super8, 16mm films alsmede de V2000-, VHS-, Betamax en U-matic videobanden in hoogwaardige bestanden op 10-bit uncompressed als hoofd-bestand en MPEG-4 als te raadplegen bestand en audio in WAV als hoofdbestand en MP3 als te raadplegen bestand. Dit proces is gaande.

Cultuurhistorische waarde

De plaats waar de voorwerpen gevonden of verworven zijn, maakt de objecten uniek en onvervangbaar. Het museum weet van veel objecten waar en wanneer ze gebruikt zijn en soms zelfs exact door wie. Vrijwel al het materiaal uit WOII zit inmiddels in de verzamelingen van musea en particulieren/WOII-onderzoekers. Helaas komen ook via nalatenschappen regelmatig objecten en persoonlijke stukken van veteranen in het verzamelaarcircuit terecht waar ze tegen exorbitante prijzen van eigenaar wisselen. Dit maakt ook voor de nabestaande het besluit moeilijker om het eventueel aan een museum te schenken. Het blijft van het grootste belang dat belangrijke stukken worden toegevoegd aan de zgn. Collectie Nederland, in deze vertegenwoordigd door het Airborne Museum als formeel geregistreerd museum (daarmee lid van de Nederlandse Museumvereniging), en daarmee gehouden aan de landelijke afspraken inzake verwerving, beheer en behoud en in zeer beperkte gevallen inzake selectieve ontzameling volgens de LAMO richtlijnen. Het museum is aangesloten bij de International Council Of Museums (ICOM) en bij de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en werkt volgens de ‘Gedragslijn voor museale beroepsethiek’, ook wat betreft verwerving van collectiestukken.

Gebruik van de collectie

De collectie wordt ingezet voor studie, educatie en genoegen. Het streven is de collectie voorwerpen, documenten, literatuur en foto’s door middel van het collectieregistratieprogramma AdLib toegankelijk te maken voor het publiek. De verzameling is beschikbaar voor onderzoek: het Airborne Museum werkt veelvuldig mee aan onderzoeken en publicaties en mediapresentaties. De media in binnen- en buitenland doen regelmatig een beroep op het museum voor medewerking aan radio- en televisieprogramma’s, aan interviews en artikelen. Onder de leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum bevinden zich talrijke onderzoekers, die ook een beroep doen op de collecties van het museum en de kennis van de medewerkers. Begeleiding van onderzoekers door ingevoerde medewerkers is vereist. Dit houdt in dat de collectie nu nog alleen op afspraak kan worden geraadpleegd.

Bruiklenen

Het Airborne Museum werkt samen met regionale en (inter)nationale musea, met alle musea op het terrein van WOII in de zin van bruikleengaven. Ook andere musea in binnen- en buitenland doen regelmatig een beroep op het Airborne Museum. Verder is er een beperkt deel met meerdere exemplaren (parachutes, containers, bevoorradingsmanden, uniformen, zendapparatuur e.d.) die voor educatieve doeleinden worden ingezet.

Nieuwe ZondagenBestel online tickets