Nederlands
Deutsch
English

Welkom bij Airborne Museum 'Hartenstein'

Header 01

Missie, doelstellingen en jaarverslagen

Missie

Het Airborne Museum vertelt als kenniscentrum en enige museum in Nederland het historische en sociaal culturele verhaal rondom de Slag om Arnhem voor (inter)nationaal publiek, dat op zoek is naar kwalitatieve ontspanning en/of een plek van herinnering; in een tijdperk van toenemende interesse voor persoonlijke geschiedbeleving en authenticiteit.

Visie

De visie luidt als volgt:
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ vertelt het verhaal van de Slag om Arnhem. Het museum presenteert zichzelf als totaalconcept(eenduidig en kwalitatief) en ontwikkelt vanuit een Multiperspectief. Doel is om het verhaal persoonlijk en invoelbaar te ontwikkelen;
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ profileert zich als een ‘Herinneringscentrum’: een plek waar de regionale bevolking en (inter) nationale bezoekers met elkaar kunnen herdenken, eren en stilstaan bij de Slag om Arnhem en de rol binnen de Tweede Wereldoorlog;
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ betrekt in grote mate individuen, groepen en organisaties bij zijn activiteiten; met als doel publieke en financiële binding, kennisborging(onderzoek) en beleidsontwikkeling ten aanzien van materiële en immateriële collectie;
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ richt zijn bedrijfsvoering en museale werkzaamheden in volgens de Code CulturalGovernance en de Museumnorm;
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ streeft naar een gezonde mix van de uitvoeringvan publieke kerntaken en cultureel ondernemerschap.

Multi-perspectief

Om in de toekomst de herinnering aan de Slag om Arnhem in de samenleving actueel en relevant te laten zijn, is het van belang dat het museum door middel van zijn activiteiten en presentaties zichtbaar en invoelbaar maakt wat mensen tijdens de Slag om Arnhem heeft bewogen,welke waarden men belangrijk vond en welke keuzen men heeft gemaakt onder de druk van oorlog en bezetting. Er zal meer aandacht worden gevestigd op het presenteren vanuit een multi-perspectief. Alleen dan kunnen huidige generaties, ongeacht hun afkomst, zich tot de mensen en de gebeurtenissen uit het verleden verhouden. Kennis nemen van verhalen, het verwerven van democratische vaardigheden, het deelnemen aan herdenkingenen het participeren in educatieve projecten rondom historische plekken is hiervoor onontbeerlijk.

Buitenplaats Hartenstein

Buitenplaats (en de villa) Hartenstein heeft hierin een onmiskenbare rol. Het was hier waar de Britten in de septemberdagen ‘44 hun hoofdkwartier inrichtten en zich gedurende een negen dagen durende turbulente strijd uiteindelijk hun meerdere in de Duitse bezetters moesten erkennen. Hartenstein is de enige 19e eeuwse buitenplaats die toegankelijk is voor publiek in Oosterbeek en symboliseert daarmee de abrupte transitie die Oosterbeek heeft doorgemaakt tussen 1940-1945 – van een eens belangrijk toeristische centrum, naar een ietwat ingeslapen dorp. Deze context mag niet vergeten worden! De komende jaren zal deze context meer tot uiting worden gebracht in de museale presentatie.

Activiteiten 2016

Een belangrijke mijlplaal in 2016 was de realisatie van de tweede tijdelijke tentoonstellingszaal in juni op de bel etage van villa Hartenstein en de opening van de eerste Novelle tentoonstelling in deze zaal: Going Home. Jozef & Emilia. Dankzij de bijdragen van Stichting Zabawas, Prins Bernhard Cultuurfonds en het vfonds is er een schitterende zaal gerealiseerd met veel flexibiliteit. Inhoudelijk gezien is veel dankverschuldigd aan de Stichting Driel-Polen. De aanwezigheid van de Poolse Ambassadeur en hoofdpersoon veteraan Jozef Wojciechoswksi tijdens de opening, was de kers op de taart.

De opening op 1 september van de grote wisseltentoonstelling ‘Ego. Vergeet mij niet’, in aanwezigheid van Mr. Prof. Pieter van Vollenhoven, was een bijzonder moment in de geschiedenis van het Airborne Museum. Onderdeel van deze tentoonstelling is namelijk het Victoria Cross (VC) van John Grayburn; één van de slechts vijf toegekende Arnhem VC’s. Dankbetuigingen voor de realisatie van deze tentoonstellingen gaan uit naar vele fondsen en personen; welke in het jaarverslag 2016 uitvoerig aan de orde komen.

Het museum heeft in 2016 wederom kunnen bijdragen aan een goed doel. Gekoppeld aan de tentoonstelling Ego is een project tegen eenzaamheid gestart. Tijdens de Gelderse Museumdag in oktober is een actie gestart voor de bewustwording van Post TraumatischeStress Stoornis (PTSS) bij veteranen in samenwerking met het veteranen inloophuis uit Arnhem. In dit licht is op de eerste zondag van november het project Nieuwe Zondagen gestart dankzij de ondersteuning van Stichting Gerben Seinen en de Albert Heijn Oosterbeek. Een activiteitenprogramma van negen maanden is vormgegeven (tot juni 2017) waarbij, dankzij de hulp en inzet van vrijwillige gastvrouwen en –heren, eenzame ouderen één keer per maand worden uitgenodigd voor een gezellige middag. Vanaf de start van dit programma is de opkomst groot en de reactie overweldigend positief. In 2017 zal het museum dit project continueren en deze betrokken groep uitnodigen voor meerdere begeleide activiteiten.

Jaarverslag 2016

Een uitgebreid overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten van het Airborne Museum in 2016 kunt u online bekijken. Bekijk hier het jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2015

Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Jaarverslag 2014

Klik hier voor het jaarverslag 2014.

Jaarverslag 2011, 2012, 2013

Bekijk hier het jaarverslag van 2011, 2012 en 2013.

 

 

 

 

Nieuwe ZondagenBestel online tickets