Nederlands
Deutsch
English

Welkom bij Airborne Museum 'Hartenstein'

Header 01

Missie, doelstellingen en jaarverslagen

Missie

Het Airborne Museum vertelt als kenniscentrum en enige museum in Nederland het historische en sociaal culturele verhaal rondom de Slag om Arnhem voor (inter)nationaal publiek, dat op zoek is naar kwalitatieve ontspanning en/of een plek van herinnering; in een tijdperk van toenemende interesse voor persoonlijke geschiedbeleving en authenticiteit.

Visie

De visie luidt als volgt:
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ vertelt het verhaal van de Slag om Arnhem. Het museum presenteert zichzelf als totaalconcept(eenduidig en kwalitatief) en ontwikkelt vanuit een Multiperspectief. Doel is om het verhaal persoonlijk en invoelbaar te ontwikkelen;
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ profileert zich als een ‘Herinneringscentrum’: een plek waar de regionale bevolking en (inter) nationale bezoekers met elkaar kunnen herdenken, eren en stilstaan bij de Slag om Arnhem en de rol binnen de Tweede Wereldoorlog;
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ betrekt in grote mate individuen, groepen en organisaties bij zijn activiteiten; met als doel publieke en financiële binding, kennisborging(onderzoek) en beleidsontwikkeling ten aanzien van materiële en immateriële collectie;
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ richt zijn bedrijfsvoering en museale werkzaamheden in volgens de Code CulturalGovernance en de Museumnorm;
- Airborne Museum ‘Hartenstein’ streeft naar een gezonde mix van de uitvoeringvan publieke kerntaken en cultureel ondernemerschap.

Multi-perspectief

Om in de toekomst de herinnering aan de Slag om Arnhem in de samenleving actueel en relevant te laten zijn, is het van belang dat het museum door middel van zijn activiteiten en presentaties zichtbaar en invoelbaar maakt wat mensen tijdens de Slag om Arnhem heeft bewogen,welke waarden men belangrijk vond en welke keuzen men heeft gemaakt onder de druk van oorlog en bezetting. Er zal meer aandacht worden gevestigd op het presenteren vanuit een multi-perspectief. Alleen dan kunnen huidige generaties, ongeacht hun afkomst, zich tot de mensen en de gebeurtenissen uit het verleden verhouden. Kennis nemen van verhalen, het verwerven van democratische vaardigheden, het deelnemen aan herdenkingenen het participeren in educatieve projecten rondom historische plekken is hiervoor onontbeerlijk.

Buitenplaats Hartenstein

Buitenplaats (en de villa) Hartenstein heeft hierin een onmiskenbare rol. Het was hier waar de Britten in de septemberdagen ‘44 hun hoofdkwartier inrichtten en zich gedurende een negen dagen durende turbulente strijd uiteindelijk hun meerdere in de Duitse bezetters moesten erkennen. Hartenstein is de enige 19e eeuwse buitenplaats die toegankelijk is voor publiek in Oosterbeek en symboliseert daarmee de abrupte transitie die Oosterbeek heeft doorgemaakt tussen 1940-1945 – van een eens belangrijk toeristische centrum, naar een ietwat ingeslapen dorp. Deze context mag niet vergeten worden! De komende jaren zal deze context meer tot uiting worden gebracht in de museale presentatie.

Uitgeoefende activiteiten 2015

Het afgelopen jaar kende vele hoogtepunten. Zo ontving het museum met zijn Informatiecentrum Slag om Arnhem in2015 ca. 105.000 bezoekers! Absoluut hoogtepunt van 2015 was de opening van de tentoonstelling ‘Gebroeders Kuik. Tieners in het verzet’, waarmee het museum dankzij eigen onderzoek erin slaagde om veel bekendheid te genereren voor het feit dat er weldegelijk sprake was van verzetsactiviteiten door burgers rondom de septemberdagen van ’44 – dit werd tot dat moment in de literatuur tegen gesproken. Veel dank gaat uit naar mevrouw Els Kuik en Ad van Liempt.

De komende jaren, en zeker in 2018, zal het museum dankzij onderzoek verschillende publicaties en exposities rondom dit thema ontwikkelen. Het museum heeft in 2015 ook kunnen bijdragen aan een goed doel, door een geslaagde inzamelactie voor de Voedselbank te organiseren tijdens de Gelderse Museumdag. Er zijn die dag meer dan 20 krattenvoedsel verzameld. Veel dank gaat uit naar de tomeloze inzet van staf en vrijwilligers tijdens de directieloze periode van januari tot en met april.

Jaarverslag 2015

Een uitgebreid overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten van het Airborne Museum in 2015 kunt u online bekijken. Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Jaarverslag 2014

Klik hier voor het jaarverslag 2014.

Jaarverslag 2011, 2012, 2013

Bekijk hier het jaarverslag van 2011, 2012 en 2013.

 

 

 

 

Nieuwe ZondagenBestel online tickets