Airborne Museum Hartenstein Menu

uniek & authentiek

Het Airborne Museum bevat een unieke collectie van authentieke militaria en persoonlijke bezittingen van de bezetters, de geallieerden en burgers.

De collectie van het Airborne Museum richt zich op drie deelterreinen:

  • Unica met betrekking tot de Slag om Arnhem (primair) en Market Garden (secundair)
  • Unica met betrekking tot de historie van Villa Hartenstein (waarin het Airborne Museum gevestigd is; Rijksmonument)
  • Unica met betrekking tot de historie van Stichting Airborne Museum

De Collectie bestaat uitdriedimensionale unica en uit papieren- en audiovisueel (A/V) bronmateriaal.

De Collectie is in eigendom van de “Stichting Beheer Collectie Airborne Museum”.

De vaste presentatie van het museum, de Airborne Experience en de diorama’s van het Britse hoofdkwartier en de gewondenpost zijn vrijwel geheel samengesteld uit originele objecten zoals uniformen, emblemen, wapens en munitie, gereedschap en persoonlijke bezittingen. Ook beschikt het museum over verschillende audiovisuele middelen met betrekking tot de Slag om Arnhem op basis van oral history. Daarnaast heeft het museum een uitgebreide bibliotheek, een documentatiecollectie, een fotoverzameling  en een archief (niet toegankelijk voor publiek). De collectie van het museum bestaat uit meer dan 15.000 objecten.

Medailles
In het museum is een uitgebreide verzameling medaillesets te zien van militairen en burgers van verschillende nationaliteiten. Ieder jaar worden uit nalatenschappen van overleden veteranen nieuwe medaillesets toegevoegd.

 

 

Cultuurhistorische waarde
Objecten, foto’s, geluidsfragmenten en films zijn van grote historische waarde. Aan de hand van deze stukken en persoonlijke verhalen wordt de Slag om Arnhem voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.  Hier en nu, maar ook voor de generaties na ons. Vanuit het verleden geven we duiding aan het heden en de toekomst. Bezoekers van het Airborne Museum ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is…

Collectie Nederland
Het is van groot belang dat belangrijke stukken worden toegevoegd aan de zgn. Collectie Nederland, in deze vertegenwoordigd door het Airborne Museum als formeel geregistreerd museum (daarmee lid van de Nederlandse Museumvereniging), en daarmee gehouden aan de landelijke afspraken inzake verwerving, beheer en behoud en in zeer beperkte gevallen inzake selectieve ontzameling volgens de LAMO richtlijnen. Het museum is aangesloten bij de International Council Of Museums (ICOM) en bij de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en werkt volgens de ‘Gedragslijn voor museale beroepsethiek’, ook wat betreft verwerving van collectiestukken.

Gebruik van de collectie
De verzameling is beschikbaar voor onderzoek. Het Airborne Museum werkt mee aan onderzoeken en publicaties en mediapresentaties. De media in binnen- en buitenland doen regelmatig een beroep op het museum voor medewerking aan radio- en televisieprogramma’s, aan interviews en artikelen.
Het Airborne Museum werkt samen met regionale en (inter)nationale (Tweede Wereldoorlog gerelateerde) musea op het gebied van bruiklenen.

 

 

 

 

 

 

schenken aan het museum

Heeft u authentiek materiaal over de Slag om Arnhem of operatie Market Garden voor het Airborne Museum? Voor vragen over schenken aan het museum kunt u contact opnemen collectiebeheer via (026) 333 77 10 en info@airbornemuseum.nl

Uw schenking 
De gegevens van de schenking worden in een database geregistreerd voor nu en in de toekomst. De gehele collectie wordt regelmatig geraadpleegd voor historisch onderzoek en de inrichting van exposities.

stichting beheer collectie

Het bestuur van de Stichting Beheer Collectie Airborne Museum bestaat uit:

  • Cees de Monchy
  • Margret Vincent
  • Robert Voskuil

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. De bestuurders ontvangen derhalve geen vacatiegelden.

De Stichting Beheer Collectie Airborne Museum beheert de collectie van de Slag om Arnhem die weer in bruikleen wordt afgestaan aan de stichting Airborne Museum. Dit is vastgelegd in een overeenkomst met het museum.

Doelstelling
Het bij elkaar houden van de collectie Slag om Arnhem, primair om deze binnen de gemeente Renkum op een professionele wijze te presenteren. Tevens het behoud van het militair en burger culturele erfgoed uit deze regio.

Contactgegevens
Stichting Beheer Collectie Airborne Museum
p/a Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
Telefoon: 026 3337710

Belastingnummer RSIN: 819264027

Financiële verantwoording
Wordt vastgesteld na goedkeuring van de jaarrekening.