Airborne Museum Hartenstein Menu

besturingsmodel

Stichting Airborne Museum wordt binnen de richtlijnen Code Cultural Governance bestuurd door middel van het directeur-bestuurder + raad van toezicht model. De raad van toezicht bestaat uit 3 leden.

Fred de Graaf (1950) voorzitter, was van 1999 tot 2011 burgemeester van Apeldoorn en daarnaast was hij van 2003 tot 2015 lid van de Eerste Kamer. In 2011 nam hij het voorzitterschap over. In deze functie was hij tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De afgelopen jaren was De Graaf zeer actief binnen het herdenkingswerkveld, waaronder als voorzitter van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 en in 2018 als voorzitter van het Platform WO2.
(Neven)functies:

 • Plv. voorzitter raad van toezicht Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds
 • Voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn
 • (Vice) voorzitter Bestuurlijk Overleg Platform Herinnering WO2
 • Voorzitter Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’
 • Bestuurslid Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau en bestuur Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau
 • Voorzitter Arnhem International Youth Conference YOUCEE
 • Bestuurslid Veteraneninstituut
 • Voorzitter Stichting Introdans
 • Lid raad van bestuur, voorzitter raad van advies Nederlandse Oorlogsgravenstichting

Gonnie van Dijken (1969) richt zich op het geven van organisatie adviezen en vervult interim opdrachten om organisaties te verbeteren. Zij heeft daarvoor ruim twintig jaren bij de Rabobank gewerkt in diverse directiefuncties bij lokale banken. Zo heeft zij mede leiding gegeven aan de fusie tussen de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en de Friesland Bank. Momenteel volgt ze in deeltijd een masteropleiding Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft diverse nevenfuncties bekleed, waaronder Lid van de Raad van Toezicht van Geldersch Landschap & Kasteelen en daarbij tevens voorzitter van de Audit Commissie, bestuurslid bij de AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland en lid van de jachtproevencommissie bij de Golden Retriever Club Nederland. Momenteel is zij lid van de Raad van Toezicht en daarbij voorzitter van de Financiële Audit Commissie bij Omroep Gelderland.

Agnes van Nassau (1981) is sinds 2016 werkzaam als HR Manager bij Museum Het Valkhof en voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in Nijmegen. Richtte het HR netwerk voor de culturele sector op voor de regio Arnhem-Nijmegen en participeert in verschillende projecten op het gebied van diversiteit en inclusie. Daarnaast werkte zij voor cultuurhuis De Lindenberg in Nijmegen. Van 2006 tot 2016 was zij HR manager en strategisch partner voor een internationaal werkende holding in de Infra sector. Het formuleren van strategisch HRM beleid en (her)structurering van organisaties zijn voor haar terugkerende thema’s. 

Ad van Liempt (1949) is journalist, auteur en programmamaker. Hij was o.a. hoofdredacteur van het tv-programma NOVA en eindredacteur van het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Hij schreef tal van boeken over historische onderwerpen, vooral over de Tweede Wereldoorlog.
(Neven)functies:

 • Bestuurslid Stichting Geuzenpenning, Vlaardingen
 • Lid Raad van Advies Nationaal Onderduik Museum Aalten

Cees de Monchy (1950) was als partner advocaat en notaris, eerst bij Nauta Dutilh en vanaf 1992 bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast was hij bestuurslid bij een groot aantal cultuur bevorderende stichtingen. Thans is hij bestuurder en commissaris bij diverse vennootschappen en professionele stichtingen.
(Neven)functies:

 • Lid van de Raad van Commissarissen Trifleet
 • Lid van de Raad van Commissarissen TIIN Techfund
 • Lid van de Raad van Commissarissen TIIN Techfund 2
 • Lid van de Raad van Commissarissen Shoppingparks NV
 • Lid van de Conseil de Surveillance FIRS/Servier SAS (Parijs)
 • Bestuursvoorzitter Administratiekantoor Movares
 • Bestuursvoorzitter Stichting Prioriteit VVAA
 • Bestuurslid Stichting Fin Pref aandelen Ahold
 • Bestuurslid Stichting Mylan

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. De bestuurders ontvangen derhalve geen vacatiegelden.

 

 

 

 

 

vrijwilligers

Bij het Airborne Museum en Airborne at the Bridge zijn bijna 100 vrijwilligers actief. Door hun geweldige inzet kunnen bezoekers, groepen en scholen dagelijks ontvangen worden.

Onze vrijwillige medewerkers zetten zich in voor het Airborne Museum en Airborne at the Bridge op verschillende gebieden:

 • Weekendmanagers
 • Ontvangst van bezoekers VVV/Museumshop Airborne Museum
 • Ontvangst van bezoekers Informatiecentrum ‘Airborne at the Bridge’
 • Bedrijfsvoering en management Assistentie
 • Educatie (museumdocenten/verhalenvertellers/gidsen)
 • Collectie (documentatie/archief)
 • Facilitaire zaken en 3D-Collectiebeheer
 • Marketing en Sales

Heb je ook belangstelling om vrijwilliger te worden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via info@airbornemuseum.nl. We ontvangen graag een onderbouwing van je belangstelling en een cv. Een overzicht van de huidige vacatures vind je hier.

medewerkers

De organisatie van het Airborne Museum en Airborne at the Bridge bestaat uit een staf van 8 medewerkers.

Ronnie Weijers Directeur-bestuurder

Stèphanie Vermaten  Bedrijfsvoering & secretariaat

Jory Brentjens Conservator

Susan Rijke  Registratie en behoud collectie

Lisa van Kessel Educatie & presentatie

Yvette Polman PR & Communicatie

Hans van Mierlo Facilitaire Dienst

Antoinette Bakker Sales & Relatiebeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

vacatures

We zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor het Airborne Museum of Airborne at the Bridge. 

Ook hebben we stage- en/of afstudeermogelijkheden in het museum. Wil je stage lopen bij ons? Je kunt altijd een verzoek om een stageplaats bij ons indienen. Stuur een email met je verzoek en motivatie naar info@airbornemuseum.nl of bel naar 026 – 333 77 10.

Bekijk hier het vacature-overzicht