Airborne Museum Hartenstein Menu

Lesen Sie hier unser Corona-Protokoll

 

corona protokoll

Dies ist der niederländische Text zu den Covid-19-Maßnahmen. Den englischen Text finden Sie bald hier. Voor een veilig en verantwoord bezoek aan het museum ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek te brengen aan het museum. Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. Uitgangspunt van het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.


ALGEMEEN

 1. Bezoekers zijn in het bezit van een vooraf aangeschaft e-ticket dat op de website van het Airborne Museum is geboekt voor een specifieke datum en tijdstip. Het is vooralsnog niet mogelijk om het museum zonder reservering te bezoeken. Ook voor een bezoek met museumkaart, vriendenabonnement e.d. geldt dat vooraf via de website een ticket gereserveerd moet worden.
 2. Bezoekers komen op tijd of maximaal 15 minuten voor starttijd om wachtrijen zoveel mogelijk te voorkomen;
 3. Ieder uur mogen maximaal 30 personen het museum bezoeken. Het maximum aantal bezoekers is gebaseerd op anderhalve meter afstand. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 bezoeker of 1 gezelschap per 10 vierkante meter netto vloeroppervlak;
 4. Bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) mag men het museum niet bezoeken;
 5. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap. Onder een gezelschap wordt verstaan: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten;
 6. Bezoekers mogen gedurende 1,5 uur het museum bezoeken. Bezoekers houden zelf de tijd in de gaten;
 7. In de museumwinkel mag alleen met pin/contactloos worden betaald;
 8. Groepsrondleidingen, -arrangementen en groepsactiviteiten vinden vooralsnog geen doorgang;
 9. Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan;
 10. Bezoekers houden anderhalve meter afstand van andere bezoekers die niet behoren tot hun eigen gezelschap;
 11. Volg altijd de hygiënemaatregelen;
 12. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers in het museum. Deze zijn herkenbaar aan de 1,5 meter hesjes;
 13. In het museum is vanwege de maatregelen geen garderobe beschikbaar. Indien mogelijk, laten bezoekers hun jas achter in de auto.
 14. In het museum zijn momenteel geen lockers beschikbaar. Grote tassen zijn niet toegestaan in het museum.
 15. Gebruik het toilet in het museum alleen indien nodig;
 16. Musea behouden zich verder het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het museum te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. Tevens kunnen bezoekers die zich niet aan dit protocol houden verzocht worden hun bezoek te beëindigen.

LOOPROUTE

 1. De ingang bevindt zich aan de achterzijde in het midden van het museum;
 2. Volg de looproute zoals deze is aangegeven in het museum;
 3. Betreed een ruimte niet met meer personen dan aangegeven. Voor de ingang van een ruimte staat aangegeven hoeveel personen in deze ruimte aanwezig mogen zijn;
 4. Bezoekers verlaten het museum via de museumwinkel;
 5. In de museumwinkel worden alleen producten aangeraakt die men wil kopen;

HYGIËNE

 1. Bezoekers reinigen hun handen bij de desinfectiezuil die bij de ingang van het museum staat;
 2. Het museum wordt twee keer per dag grondig gereinigd met extra aandacht voor contactoppervlakten en aanraakpunten;
 3. Medewerkers en vrijwilligers van het museum desinfecteren tussentijds ook contactoppervlakten en aanraakpunten zoals de pinautomaat;
 4. De audiosets worden voor gebruik grondig gereinigd;
 5. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM:
  1. Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn;
   20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. – Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest;
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak;
  4. Was daarna je handen;
  5. Schud geen handen;
  6. Houd 1,5 meter afstand van anderen;

MUSEUMCAFÉ / TERRAS

 1. Het museumcafé is in het museum gesloten;
 2. Het terras is bij goed weer geopend voor bezoekers;
 3. Ook buiten op het terras en bij de parkeerplaats geldt dat bezoekers 1,5 afstand houden van bezoekers die niet tot het eigen gezelschap behoren;
 4. Zodra bezoekers het museum verlaten (ook als er nog gebruikt wordt gemaakt van het terras) mag men niet opnieuw het museum betreden of gebruik maken van het toilet.