Airborne Museum Hartenstein Menu

Onderwijs

Speciaal- en praktijkonderwijs

Wij ontvangen regelmatig leerlingen uit het speciaal- en praktijkonderwijs. Om de groep optimaal te begeleiden is het belangrijk dat wij weten waar we rekening mee moeten houden bij uw leerlingen. Zo kunnen de programma’s op het niveau van de groep worden afgestemd.¬†

Het Airborne Museum heeft geen vaststaand aanbod voor speciaal- en praktijkonderwijs. Op basis van ons bestaande onderwijsaanbod overleggen we wat de mogelijkheden zijn.

Vragen

Heb je vragen over onze educatieve programma’s? Neem contact op met de afdeling Boekingen via (026) 333 7710 of educatie@airbornemuseum.nl