Airborne Museum Hartenstein Menu

De tijdelijke tentoonstelling Het Netwerk laat met bijzondere decors en veel audiovisuele effecten voor het eerst zien dat rond de Slag om Arnhem een goed georganiseerd verzetsnetwerk actief is geweest.

Aanleiding onderzoek
In 2015 startte het Airborne Museum een onderzoek naar de rol van tieners in het verzet. Deze rol bleek veel groter dan altijd aangenomen werd. De resultaten werden dat jaar gepresenteerd in de novelle tentoonstelling ‘Gebroeders Kuik. Tieners in het verzet’. Deze tentoonstelling was aanleiding voor een groot vervolgonderzoek naar het verzet rond de Slag om Arnhem in het algemeen en het in kaart brengen van de contacten die er tussen mensen waren in het bijzonder. Want er waren nog veel vragen. Hoeveel mensen waren eigenlijk betrokken bij het verzet, hoe stonden ze met elkaar in contact en op welke manier werkten ze samen? In de secundaire literatuur is met name over het individueel perspectief geschreven of over het aandeel van de geallieerde militairen en geheime agenten in het verzet. Het verzet zou volgens de literatuur weinig impact hebben gehad. Uit onderzoek van het Airborne Museum blijkt nu dat achter schijnbaar individuele acties een goed georganiseerd netwerk schuil ging. In de nieuwe tentoonstelling wordt dit netwerk voor het eerst zichtbaar gemaakt.

Alsof je er zelf bij bent
In de tentoonstelling Het Netwerk beleef je drie verzetsverhalen alsof je er zelf bij bent. De verhalen over de AKU (de Algemene Kunstzijde Unie), operatie Pegasus en de gevolgen voor verzetsleden na de bevrijding worden met bijzondere decors en veel audiovisuele effecten geënsceneerd. Je ontdekt wie deze mensen waren, hoe ze elkaar kenden en op welke manier ze hun leven op het spel zetten. De verzetsactiviteiten resulteerden in een spoor van diverse acties: van het verduisteren van voedsel voor onderduikers, tot het saboteren van spoorwegverbindingen en het evacueren van achtergebleven luchtlandingstroepen na de Slag om Arnhem. Aan het eind van de tentoonstelling vallen schakels in elkaar die gezamenlijk een groot geheel vormen.

De tentoonstelling Het Netwerk is wegens succes verlengd tot en met 27 oktober 2019.

Jaar van Verzet 
De tentoonstelling Het Netwerk is in het kader van het themajaar ‘Jaar van Verzet’ gerealiseerd. Het Platform WO2 heeft 2018 namelijk uitgeroepen tot ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

In dit ‘Jaar van Verzet’ zijn er veel tentoonstellingen en evenementen in heel Nederland over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de website Jaar van Verzet vind je een overzicht van alle activiteiten.

Volgende tentoonstelling 

KOM NAAR DE
TENTOONSTELLING
het netwerk

Bestel tickets