Airborne Museum Hartenstein Menu

Lees hier ons coronaprotocol

Primair Onderwijs

Waterschapsheuvel

Het educatieve programma Waterschapsheuvel sluit aan op de interactieve kindertentoonstelling Waterschapsheuvel: Ga mee ondergronds.

In deze tentoonstelling werken leerlingen samen om een nieuwe ideale leefwereld te vinden voor hun eigen konijnenkolonie. Door middel van interactieve opdrachten, dilemmaspellen en verschillende avonturen in de tentoonstelling gaan leerlingen aan de slag met de thema’s vrijheid en democratie en werken ze samen naar een oplossing toe.

Het programma bestaat uit een gezamenlijke start met een introductie en een startspel. Hierna zullen de leerlingen in kleinere groepjes verder aan de slag gaan en de tentoonstelling ontdekken. Na een slotspel waarbij verschillende thema’s als (keuze)vrijheid aan bod komen volgt er nog een reflectie waarbij er met de leerlingen wordt gekeken naar de resultaten van het bezoek.

Voor wie?
Groep 6, 7 en 8

Werkvorm
Zelfstandig werken, samen beginnen en samen eindigen

Duur
Twee uur inclusief bezoek Airborne Experience in de kelder

Kosten
€ 4,50 per leerling
€ 2,50 per begeleider
€ 10,00 per museumdocent tot 30 leerlingen

Kerndoelen
Nederlands 4
Oriëntatie op jezelf en de wereld  51, 52
Kunstzinnige oriëntatie 54, 56
Sluit aan op canonvenster ‘De Tweede Wereldoorlog’

Bekijk hier de docentenhandleiding. 

Neem voor meer informatie over de inhoud van dit programma contact op met educatie@airbornemuseum.nl