Airborne Museum Hartenstein Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll

 Disclaimer

Airborne Museum Hartenstein heeft de website www.airbornemuseum.nl ontwikkeld om informatie te verstrekken aan mensen die geïnteresseerd zijn in het Airborne Museum.

De Stichting Airborne Museum (Airborne Museum Hartenstein) is rechthebbende op de informatie die in deze website is opgenomen. Deze informatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airborne Museum Hartenstein niet voor commerciële doeleinden gebruikt, opgeslagen of gereproduceerd worden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Alhoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Airborne Museum Hartenstein is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.