Airborne Museum Hartenstein Menu

Lees hier ons coronaprotocol

Airborne Hartenstein

Plan je bezoek

steun het museum

geef het verhaal door

Het Airborne Museum is een actieve culturele organisatie, die graag samenwerkt met particulieren en bedrijven om met elkaar het verhaal van de Slag om Arnhem door te geven.

Steun van vrienden is hiervoor van groots belang. Het museum genereert meer dan 95% van zijn inkomsten zelf en is dus grotendeels afhankelijk van opbrengsten uit ticket- en winkelverkoop. Door het coronavirus kan het museum geen bezoekers ontvangen en verliest daarom essentiële inkomsten. 

Vind jij het belangrijk dat dit hoofdstuk uit de geschiedenis vertelt blijft worden in het Airborne Museum? Word dan vriend van het museum, doneer een bedrag of wordt ambassadeur van De Gemeene Vendelen. Jouw steun helpt het museum door de coronacrisis heen! 

word vriend van het museum 

Vrienden van het museum ontvangen een jaar lang onbeperkt toegang tot het museum.

Steun het museum met € 30 per jaar en ontvang het Airborne Museum vriendenabonnement waarmee je een jaar lang gratis toegang krijgt tot het museum inclusief de tijdelijke tentoonstellingen en evenementen. Bovendien ontvang je op vertoon van je abonnement 10% korting in de museumwinkel (m.u.v. boeken). Ook kinderen (4 t/m 17) kunnen vriend worden voor € 20. 

Meer informatie over het vriendenabonnement

 

 

 

 

 

 

 

 

jouw donatie helpt

Door de coronamaatregelen kunnen we dagelijks veel minder bezoekers ontvangen dan gebruikelijk.

Na een verbouwing van 5 maanden wilden we niets liever dan het volledig vernieuwde museum aan iedereen laten zien.  Maar op de dag dat het museum weer zou openen (13 maart 2020), gingen de corona-maatregelen in. Op 1 juni ging het museum alsnog open, maar in beperkte mate. We ontvangen ieder half uur maximaal 18 bezoekers om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers en medewerkers te kunnen waarborgen. Het museum genereert daarom veel minder inkomsten, maar is voor meer dan 95% afhankelijk van inkomsten uit ticket- en winkelverkoop. Het museum kan iedere donatie daarom goed gebruiken.

Doneren

schenken en nalaten

Het Airborne Museum is aangemerkt als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent dat het Airborne Museum geheel is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting, waardoor uw schenking  geheel ten goede komt aan het culturele doel.

Schenken van geld
Wilt u eenmalig of voor langere periode een schenking doen aan het museum? Uw schenking kan op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift kan ten goede komen aan het Airborne Museum in het algemeen of een tentoonstelling. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie via (026) 333 77 10 of info@airbornemuseum.nl.

Schenken van een object
Objecten, foto’s, geluidsfragmenten en films zijn van grote historische waarde. Aan de hand van deze stukken en persoonlijke verhalen wordt de Slag om Arnhem in het Airborne Museum voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.  Hier en nu, maar ook voor de generaties na ons. Wij zijn erg dankbaar voor schenkingen in de vorm van driedimensionale unica en papieren- en audiovisueel (A/V) materiaal  met betrekking tot:

  • de Slag om Arnhem (primair) en Market Garden (secundair)
  • de historie van Villa Hartenstein (waarin het Airborne Museum gevestigd is; Rijksmonument)
  • de historie van Stichting Airborne Museum

Wilt u materiaal schenken aan het Airborne Museum?
Wij verzoeken u om niet zo maar materiaal af te geven aan de balie van het museum, maar een afspraak te maken met onze collectiebeheerder via (026) 333 77 10 of te mailen naar info@airbornemuseum.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

de gemeene vendelen

Een groot aantal bedrijven en particulieren steunt gedurende meerdere jaren de ontwikkeling van het museum.

Deze ambassadeurs zijn verenigd in De Gemeene Vendelen. De ambassadeurs bekrachtigen hun deelname aan De Gemeene Vendelen met een symbolische bijdrage gedurende meerdere jaren. Alle symbolische bijdragen samen maken het mogelijk om het museum te blijven ontwikkelen. Draagt u het museum een warm hart toe en wilt u gedurende meerdere jaren het museum steunen?  Lees hier meer over De Gemeene Vendelen.

Lees verder

ANBI

Het Airborne Museum is aangemerkt als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Door deze culturele ANBI status is het Airborne Museum geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting, waardoor uw schenking geheel ten goede komt aan het culturele doel. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer weten over onze culturele ANBI status?

Lees verder