Airborne Museum Hartenstein Menu

Plan je bezoek

steun het museum

 

verhaal doorvertellen

Het Airborne Museum is een actieve culturele organisatie en gaat graag bijzondere en langdurige relaties aan. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het museum duurzaam kan blijven ontwikkelen.

Bijvoorbeeld met nieuwe tentoonstellingen, waarmee we het verhaal steeds weer vanuit een nieuw perspectief vertellen en verbinden aan het heden. Steun van vrienden is hiervoor van groots belang. Steun ook het museum zodat we het verhaal van de Slag om Arnhem kunnen blijven doorvertellen aan jongere generaties.

Airborne museum abonnement

Binnenkort lanceren we het Airborne Museum abonnement. Met dit abonnement kun je onbeperkt het museum bezoeken en ontvang je korting op artikelen in de winkel. Met dit abonnement ondersteun je het museum!

Voor wie?
Het abonnement is voor volwassenen en kinderen.

Te koop in de museumshop
Het abonnement zal te koop zijn in de shop van het Airborne Museum. Het pasje wordt bij aanvraag direct aangemaakt en gepersonaliseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schenken en nalaten

Het Airborne Museum is aangemerkt als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent dat het Airborne Museum geheel is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting, waardoor uw schenking  geheel ten goede komt aan het culturele doel.

Schenken van geld
Wilt u eenmalig of voor langere periode een schenking doen aan het museum? Uw schenking kan op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift kan ten goede komen aan het Airborne Museum in het algemeen of een tentoonstelling. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie via (026) 333 77 10 of info@airbornemuseum.nl.

Schenken van een object
Objecten, foto’s, geluidsfragmenten en films zijn van grote historische waarde. Aan de hand van deze stukken en persoonlijke verhalen wordt de Slag om Arnhem in het Airborne Museum voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.  Hier en nu, maar ook voor de generaties na ons. Wij zijn erg dankbaar voor schenkingen in de vorm van driedimensionale unica en papieren- en audiovisueel (A/V) materiaal  met betrekking tot:

  • de Slag om Arnhem (primair) en Market Garden (secundair)
  • de historie van Villa Hartenstein (waarin het Airborne Museum gevestigd is; Rijksmonument)
  • de historie van Stichting Airborne Museum

Wilt u materiaal schenken aan het Airborne Museum?
Wij verzoeken u om niet zo maar materiaal af te geven aan de balie van het museum, maar een afspraak te maken met onze collectiebeheerder via (026) 333 77 10 of te mailen naar info@airbornemuseum.nl