Airborne Museum Hartenstein Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll

DE COLLECTIE

Uniek & authentiek

Het Airborne Museum bevat een unieke collectie van authentieke militaria en persoonlijke bezittingen van de bezetters, de geallieerden en burgers.

Het Airborne Museum bevat een unieke collectie van authentieke militaria en persoonlijke bezittingen van de bezetters, de geallieerden en burgers.

De collectie van het Airborne Museum richt zich op de volgende deelterreinen:
– Materiaal met betrekking tot de Slag om Arnhem (primair) en in mindere mate materiaal met betrekking tot operatie Market Garden (secundair). Het gaat hierbij om authentieke miliaria, persoonlijke stukken of ooggetuigenverslagen waarbij zowel het geallieerde perspectief als het Duitse perspectief verzameld wordt;
– Materiaal dat betrekking heeft op het dagelijks leven van burgers tijdens de Slag om Arnhem en de evacuatie (primair) of tijdens de bezetting (secundair);
– Materiaal dat betrekking heeft op de herinneringscultuur ontstaan na de Slag om Arnhem;
– Materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van Villa Hartenstein. De Collectie is in eigendom van de “Stichting Beheer Collectie Airborne Museum”.

De vaste presentatie van het museum, de Airborne Experience en de diorama van het Britse hoofdkwartier zijn vrijwel geheel samengesteld uit originele objecten zoals uniformen, emblemen, wapens en munitie, gereedschap en persoonlijke bezittingen. Ook beschikt het museum over verschillende audiovisuele middelen met betrekking tot de Slag om Arnhem op basis van oral history. Daarnaast heeft het museum een uitgebreide bibliotheek, een documentatiecollectie, een fotoverzameling en een archief . De collectie van het museum bestaat uit meer dan 15.000 objecten.

Medailles

In het museum is een uitgebreide verzameling medaillesets te zien van militairen en burgers van verschillende nationaliteiten. Ieder jaar worden uit nalatenschappen van overleden veteranen nieuwe medaillesets toegevoegd.

Cultuurhistorische waarde

Objecten, foto’s, geluidsfragmenten en films zijn van grote historische waarde. Aan de hand van deze stukken en persoonlijke verhalen wordt de Slag om Arnhem voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Hier en nu, maar ook voor de generaties na ons. Vanuit het verleden geven we duiding aan het heden en de toekomst. Bezoekers van het Airborne Museum ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is…

Collectie Nederland

Het is van groot belang dat belangrijke stukken worden toegevoegd aan de zgn. Collectie Nederland, in deze vertegenwoordigd door het Airborne Museum als formeel geregistreerd museum (daarmee lid van de Nederlandse Museumvereniging), en daarmee gehouden aan de landelijke afspraken inzake verwerving, beheer en behoud en in zeer beperkte gevallen inzake selectieve ontzameling volgens de LAMO richtlijnen. Het museum is aangesloten bij de International Council Of Museums (ICOM) en bij de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en werkt volgens de ‘Gedragslijn voor museale beroepsethiek’, ook wat betreft verwerving van collectiestukken.

Gebruik van de collectie

De verzameling is beschikbaar voor onderzoek. Het Airborne Museum werkt mee aan onderzoeken en publicaties en mediapresentaties. De media in binnen- en buitenland doen regelmatig een beroep op het museum voor medewerking aan radio- en televisieprogramma’s, aan interviews en artikelen.

Het Airborne Museum werkt samen met regionale en (inter)nationale (Tweede Wereldoorlog gerelateerde) musea op het gebied van bruiklenen.

 

 

Wist u ookSchenken aan het museum

Heeft u authentiek materiaal over de Slag om Arnhem of operatie Market Garden voor het Airborne Museum? Voor vragen over schenken aan het museum kunt u contact opnemen collectiebeheer via (026) 333 77 10 en info@airbornemuseum.nl.

Uw schenking

De gegevens van de schenking worden in een database geregistreerd voor nu en in de toekomst. De gehele collectie wordt regelmatig geraadpleegd voor historisch onderzoek en de inrichting van exposities.

Stichting beheer collectie

Het bestuur van de Stichting Beheer Collectie Airborne Museum bestaat uit:

– Cees de Monchy
– Margret Vincent
– Robert Voskuil

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. De bestuurders ontvangen derhalve geen vacatiegelden. 

De Stichting Beheer Collectie Airborne Museum beheert de collectie van de Slag om Arnhem die weer in bruikleen wordt afgestaan aan de stichting Airborne Museum. Dit is vastgelegd in een overeenkomst met het museum.

Doelstelling

Het bij elkaar houden van de collectie Slag om Arnhem, primair om deze binnen de gemeente Renkum op een professionele wijze te presenteren. Tevens het behoud van het militair en burger culturele erfgoed uit deze regio.

Contactgegevens

Stichting Beheer Collectie Airborne Museum
p/a Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
Telefoon: 026 3337710
Belastingnummer RSIN: 819264027

Financiële verantwoording

Wordt vastgesteld na goedkeuring van de jaarrekening.

Ontdek-De-Collectie