Airborne Museum Hartenstein Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll

Boekingsvoorwaarden scholen

Het Airborne Museum biedt educatieve programma’s aan voor het primair en voortgezet onderwijs,  het speciaal en praktijkonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Kosten en wijze van betalen
De kosten die aan de educatieve programma’s zijn verbonden, staan vermeld op onze website. Wanneer u een aanvraag bij ons doet voor een schoolbezoek aan Airborne Museum Hartenstein of Airborne at the Bridge, ontvangt u een offerte en/of reserveringsbevestiging met de totale kosten.

Wij vinden het belangrijk om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Daarom houden wij de prijzen voor de educatieve programma’s zo laag mogelijk. Leerkrachten en begeleiders (ouders/chauffeurs) betalen een gereduceerd tarief. Museumkaarten gelden niet voor educatieve programma’s.

Er zijn twee manieren voor betaling. Bij boeking geeft u aan hoe u wilt betalen.

 • Betaling aan de kassa bij aankomst in het museum
  Bij de kassa kunt u alleen met pin betalen. Wij accepteren geen cash geld. Eén persoon betaalt het totale bedrag.

 • Betaling achteraf per factuur
  Na afloop van het bezoek sturen wij u de factuur per e-mail. De kosten voor het betalen per factuur zijn € 5,00. Wij hebben een factuuradres en een geldig e-mailadres nodig voor het versturen van de factuur.

Wijziging in boeking
Het opgegeven aantal leerlingen en begeleiders mag tot 3 werkdagen voor het bezoek worden gewijzigd. Mochten er bij aankomst in het museum minder dan de helft van het aantal opgegeven personen aanwezig zijn, dan zal de helft van het aantal opgegeven aantal personen worden doorbelast.

Kosten bij annulering
Ondanks zorgvuldige afstemming kan het zijn dat u een programma moet annuleren. Wanneer dit echter op korte termijn gebeurd zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. De totale kosten van uw museumbezoek kunt u vinden op de ontvangen reserveringsbevestiging.

>  7 werkdagen voor bezoek

U kunt uw reservering kosteloos annuleren.

7 – 3 werkdagen voor bezoek

Bij annulering zullen wij € 25 administratiekosten in rekening brengen.

2 – 1 werkdagen voor bezoek

Bij annulering zullen we 50% van de totale kosten van uw museumbezoek in rekening brengen.

Annulering op de dag van bezoek

Bij annulering zullen we 100% van de totale kosten van uw museumbezoek in rekening brengen.

Vertraging
De museumdocenten komen speciaal voor uw bezoek naar het museum toe. Arriveert u onverhoopt te laat, dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk telefonisch te melden via 026-3337710 of 085-4857816. Ontvangen wij geen melding van uw vertraging, dan zal de tijd die u te laat komt in mindering worden gebracht op de duur van het programma. Bij een vertraging van meer dan 30 minuten kan het zijn dat programmaonderdelen komen te vervallen. De kosten voor het totale programma worden doorbelast inclusief de eventuele vervallen programmaonderdelen.

Parkeren
Bussen kunnen stoppen bij de bushalte aan de Utrechtseweg voor het museum. Hier kan veilig in- en uitgestapt worden. Parkeren van bussen kan aan de Oranjeweg tegenover het museum.

Fietsen kunnen aan de zijkant van het museum in de fietsenrekken gestald worden.

Parkeren van auto’s kan op de parkeerterreinen achter restaurant Klein Hartenstein. Hier is tevens plaats voor voertuigen voor mindervalide bezoekers, voor welke speciale parkeerplaatsen aanwezig zijn. Parkeren elders op het terrein en park rond Airborne Museum Hartenstein is niet toegestaan. 

Nieuwsbrief
Wij brengen een nieuwsbrief uit met informatie omtrent onze educatieve programma’s, vernieuwingen in het Airborne Museum, Airborne at the Bridge en bijzondere evenementen. Wanneer u een educatief programma bij ons heeft geboekt, wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Huisregels

We zijn blij dat u heeft besloten het Airborne Museum te bezoeken. Om het bezoek in goede banen te leiden vragen we u om rekening te houden met onze huis- en gedragsregels. Graag vragen we docenten en begeleiders deze regels door te nemen en indien nodig hun klas hierop aan te spreken.

Voorafgaand aan het bezoek
Het is van grote meerwaarde voor het bezoek wanneer vooraf in de klas aandacht is besteed aan de onderwerpen Tweede Wereldoorlog en Slag om Arnhem. Hierdoor beklijft het bezoek beter en is het makkelijker te begrijpen waarom het Airborne Museum ook een plek van herinnering is.

 • Een voorbereidende les: bereid de klas inhoudelijk voor door een les te geven over de Slag om Arnhem. Het Airborne Museum heeft enkele handvatten voor een voorbereidende les. Deze vindt u hier op onze websitepagina voor docenten.

 • In goede banen leiden: bij het programma ‘Zelfstandige Museumtour’ moet de klas zelf de opdrachten en schrijfgerei meenemen. De benodigde documenten zijn meegestuurd met de boekingsbevestiging. Maak voor dit programma ook groepjes en zorg dat iedere groep een begeleider heeft.

 • Meerdere onderdelen: bij een wisselprogramma zijn er meerdere startlocaties, zoals het Airborne Museum of de Airborne Begraafplaats. Zorg dat elke groep op de afgesproken tijd op de juiste locatie is. De gids wacht daar op de groep.    

In het museum
Schoolklassen bezoeken het museum gelijktijdig met regulier bezoek. Wij vragen daarom rekening met elkaar te houden tijdens uw bezoek. Let daarbij op onderstaande punten:

 • De docent is verantwoordelijk voor de groep en dient gedurende het bezoek bij de leerlingen te blijven. Wij vragen minimaal 1 begeleider per 10 leerlingen.

 • Wilt u erop toezien dat u en uw leerlingen geen overlast bezorgen? In het Airborne Museum komen ook bezoekers om familie of vrienden te gedenken. De museumdocent verzorgt het educatieprogramma en is vraagbaak, maar de docent is verantwoordelijk voor het gedrag van de klas.

 • In de tentoonstellingsruimtes mag niet gegeten en gedronken worden. Roken is in en om het museum niet toegestaan.

 • Het is toegestaan om foto’s zonder flits te maken van de leerlingen, die aan het werk zijn. Het is niet toegestaan om andere personen die niet bij uw groep behoren zonder toestemming te fotograferen.

 • Het gebruik van de lift is alleen voor mensen die daar noodzaak toe hebben.

Bij het museum
Het Airborne Museum staat in openbaar park Park Hartenstein.

 • Het terras: het terras is voor gasten die een consumptie kopen bij de foodtruck. De begeleiders en docenten kunnen aan de medewerker van de catering toestemming vragen om als schoolgroep van het terras gebruik te maken. Is er toestemming verleend, laat het terras dan zo netjes mogelijk achter: afval meenemen, tafels afnemen en stoelen weer recht zetten.

 • De tank: kinderen mogen op de tank klimmen. Let op: dit is wel op eigen risico. Het Airborne museum is niet aansprakelijk voor ongevallen en incidenten.

 • Het grind: het museum is omringd door grindkorrels. Hier mag niet mee gegooid worden.

Calamiteiten

 • Blijf kalm en volg de aanwijzingen van het personeel.

 • In geval van een ontruimingsalarm dient u het gebouw te verlaten via de daarvoor aangewezen vluchtroutes.

 • Maak geen gebruik van de lift.

 • In geval van een ontruimingsalarm worden alle bezoekers verzocht zich buiten te verzamelen bij de muziekluifel achter het terras van het museum.

Cameratoezicht
In het gehele museum vindt cameratoezicht plaats. De camerabeelden worden opgenomen. Hierop is de privacywetgeving van toepassing.

Algemeen

 • De tentoongestelde objecten mogen niet worden aangeraakt tenzij anders aangegeven.

 • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.

 • Kinderen onder de 12 jaar mogen niet zonder begeleiding het museum binnen. Ouders en begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen.

 • Buggy’s en wandelwagens met kinderen zijn toegestaan.

 • Rolstoelen en andere hulpmiddelen voor minder validen zijn toegestaan.

 • Er zijn 2 leenrolstoelen beschikbaar bij de entree.