Airborne Museum Hartenstein Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll

SCHENKEN EN LEGATEN

Schenken en legaten

Draag je het Airborne Museum een warm hart toe en wil je ons steunen? Dat kan op verschillende manier onder aantrekkelijke voorwaarden.

Het Airborne Museum is aangemerkt als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat het Airborne Museum geheel is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting, waardoor uw schenking geheel ten goede komt aan het culturele doel.

Schenken van geld

Wil je eenmalig of voor langere periode een schenking doen aan het museum? Jouw schenking kan op je fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Jouw gift kan ten goede komen aan het Airborne Museum in het algemeen of een tentoonstelling. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie via (026) 333 77 10 of info@airbornemuseum.nl.

Schenken van een object

Authentieke objecten, foto’s, geluidsfragmenten en films zijn van grote historische waarde. Aan de hand van deze stukken en persoonlijke verhalen wordt de Slag om Arnhem in het Airborne Museum voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Hier en nu, maar ook voor de generaties na ons. Wij zijn erg dankbaar voor schenkingen in de vorm van driedimensionale unica en papieren- en audiovisueel (A/V) materiaal

met betrekking tot:
• de Slag om Arnhem (primair) en Market Garden (secundair);
• de historie van Villa Hartenstein (waarin het Airborne Museum gevestigd is; Rijksmonument);
• de historie van Stichting Airborne Museum.

Wij verzoeken je om niet zo maar materiaal af te geven aan de balie van het museum, maar een afspraak te maken met onze collectiebeheerder via (026) 333 77 10 of te mailen naar collectie@airbornemuseum.nl.