Airborne Museum Hartenstein Menu

Nieuws

Artikel

Nieuwe zondagen over gustav mahler

Door Jet Kooderings
De insteek van Nieuwe Zondagen om andere mensen te ontmoeten en daarnaast een boeiende voordracht te beluisteren, is een succesformule. De belangstelling is iedere maand groot en de bezoekers zijn verzekerd van een boeiende middag , daarnaast  is er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

De gasten, die zondagmiddag de derde bijeenkomst van het tweede seizoen bezochten,  kregen dit keer een inkijkje in het leven en de werken van Gustav Mahler. Louis Ekstein hield een lezing over deze componist en musicus, waarbij hij een zodanig beeld van de in 1860 geboren Mahler  schetste dat iedereen, muziekkenner of niet, nu meer begrijpt van de in zijn tijd niet begrepen musicus. Pas in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd Mahler als componist gevierd. Louis Ekstein, secretaris van de Gustav Mahler Stichting Nederland, kenmerkt Mahler als ambitieus en iemand die vaak conflicten had met andere musici. ,,Het zou ook zeker niet mijn vriend zijn geweest, hij was geen gemakkelijk mens”, zegt Ekstein hierover. Toch boeit de muziek van Mahler, die een betrekkelijk klein oeuvre heeft nagelaten, de spreker bijzonder. ,,Zijn muziek doet iets in mijn ziel resoneren”, geeft Ekstein aan.

De familiegeschiedenis van Mahler leert ons dat Gustav uit een gezin komt van veertien kinderen waarvan er  negen zijn overleden. Het thema leven en dood speelt dan ook een belangrijke rol in zijn leven. Daarnaast zijn zijn geboorteplaats Kalischte en het garnizoensstadje Iglau, waar hij opgroeide, van invloed geweest op zijn composities. Mahlers grootste ambitie was om dirigent te worden van het Wiener Hofoper. Om deze baan te krijgen liet hij zich zelfs tot katholiek dopen. Het werk van Mahler heeft diepgang en er zijn vaak meerdere lagen in te onderscheiden, zijn liefde voor de natuur komt er in naar voren, maar ook ironie. Mahler houdt ervan om de luisteraar op het verkeerde been te zetten. Vaak stopt hij verborgen boodschappen in zijn symfonieën. Ter illustratie laat Ekstein een aantal muziekstukken horen, wat om technische redenen helaas niet zo goed uit de verf komt. Het laatste gedeelte van de lezing moet een beetje worden afgeraffeld omwille van de tijd. ,,Ik vond het een fijne middag. Ik was gekomen om meer informatie te krijgen over Mahler, die ik geen fijne componist  vind. Ik heb nu wel een beeld van hem gekregen, jammer dat de geluidsfragmenten niet altijd even goed over kwamen”, aldus een bezoekster, die voor de eerste keer bij de Nieuwe Zondag bijeenkomst  was. ,,Ik kom volgende keer zeker weer”, voegt ze er aan toe.

De volgende bijeenkomst is op zondag 7 januari 2018, dan houdt drs. Liesbeth Brandt Corstius een lezing over de ontwikkeling- in de vorige eeuw- van de vrouw en het vrouwbeeld in de kunst. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom, de lezing begint ongeveer om 14.30 uur.

Lees meer over de Nieuwe Zondagen >>