Airborne Museum Hartenstein Menu

Nieuws

Artikel

Week tegen pesten 2018


Airborne Museum ‘Hartenstein’ vertelt het verhaal over de Slag om Arnhem, een geallieerde operatie om in 1944 op Nederlands grondgebied een einde aan de Tweede Wereldoorlog te maken. En een einde te maken aan het schrikbewind dat vier jaar lang in Nederland had huisgehouden.

In het museum zijn de verhalen te horen en te zien van mensen die de Slag om Arnhem hebben meegemaakt. Zij kregen tijdens de oorlog te maken met de bezetting: Honger, onveilig voelen, angst, onderdrukking en discriminatie waren aan de orde van de dag.

In het landelijke Themajaar Verzet 2018 valt de herdenking van de Slag om Arnhem samen met de ‘Week tegen pesten’, van 17 t/m 21 september. Door de ontwikkeling van een les met discussievragen over pesten voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, wil het museum aandacht vragen voor dit thema. Leerlingen gaan door middel van deze les discussiëren over dezelfde thema’s die bijna 75 jaar geleden aan de orde van de dag waren en die vandaag de dag ook helaas nog actueel zijn.

Hoe werkt het?

Download hieronder de vragen en kaartjes op de website van Airborne Museum ‘Hartenstein’. Print de poster en de kaartjes met de cijfers 1 t/m 5 (een A4 per leerling) en laat de leerlingen de kaartjes uitknippen.

Doel: Snel visualiseren van de meningen van leerlingen.

Spreek regels af voor tijdens het discussiëren:
– Spreek duidelijk en kijk de ander aan.
– Luister goed naar degene die spreekt.
– Reageer niet direct negatief
– We laten elkaar uit praten.
– We hebben respect voor elkaar

Hang de poster op en begin bij stelling 1. De leerlingen mogen hun kaartjes in de lucht houden: de 5 als ze het helemaal met de stelling eens zijn, de 1 als ze het helemaal niet met de stelling eens zijn (en alles daar tussen in).

Dan kan er gediscussieerd worden over de stelling. Waarom ben je het hier mee (on)eens? Na de discussie kunnen de leerlingen nogmaals hun kaarten omhoog houden over dezelfde stelling om te kijken of hun mening is bijgesteld.

Herhaal dit bij alle stellingen.

Downloads:

Download hier de stellingen

Download hier de kaarten

Download hier de uitleg voor docenten