Airborne Museum Hartenstein Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll

Hartenstein

Een nieuw pand

In juni 2017 startte een uitgebreide restauratie van Villa Hartenstein waar een groot historisch onderzoek aan vooraf ging.

Zo werd op basis van een kleuronderzoek en pigmentanalyse de kleurstelling bepaald van voor de oorlog. Noodzakelijk groot onderhoud werd verricht om de villa voor de toekomst te preserveren. Het aanpakken van het schilderwerk en herstellen van (verborgen) houtrot was van essentieel belang. De gevel was voorzien van een verflaag op rubber basis. Deze verflaag zorgde ervoor dat de gevel niet kon ‘ademen’ en dat zou op lange termijn zeer veel schade aan het casco veroorzaken. Daarom is de oude verflaag verwijderd en het onderliggende stucwerk hersteld. Vervolgens is de gevel voorzien van een minerale ‘ademende’ verflaag. Op basis van het historisch kleuronderzoek werd het pand teruggebracht in zijn historische kleurstelling.

Als kroon op de restauratie is de attiek, een verhoging boven de kroonlijst van de gevel, op de daklijst geplaatst. De attiek op het rijksmonument Villa Hartenstein was tussen ca. 1944 en 1960 verdwenen. Na ongeveer 60 jaar prijkt deze nu weer op de daklijst.

 

De grote zaal op de bel-etage ademt weer de sfeer van de buitenplaats uit de negentiende eeuw. Hier heeft restaurateur Karin Vink de juiste kleuren van de bijzondere muurschilderingen van de bekende Arnhemse schilder Jurriën Hendriks uit de negentiende eeuw blootgelegd. Daarbij kwamen details tevoorschijn die onder oude verflagen verdwenen waren. De muurschilderingen zijn met de restauratie teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Op 14 mei 2019 is de gerestaureerde Villa Hartenstein officieel geopend in bijzijn van Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland. Na een restauratie van bijna twee jaar is de oude grandeur van de buitenplaats uit 1860 in ere hersteld. De restauratie had zonder de betrokkenheid en financiële steun van diverse partijen niet gerealiseerd kunnen worden. Veel dank gaat uit naar: provincie Gelderland, Dioraphte, TBI Fundatie, gemeente Renkum, PBCF, Stichting Fonds Martens van Sevenhoven, Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds, Stichting De Roos Gesink, Stichting Gansoord, Stichting Rozenhof en vele particuliere donaties.